Bra jobbat Österrikes bönder!

I rapport 23 juni kl 19.30 kommer ett inslag (det startar 17.26 min in i programmet) om att Österrikes stoppar EU´s handelsavtal med några Sydamerikanska länder – Mercosur. Tonen i inslaget är att detta är ett nederlag för långa förhandlingar och Sverige har också som land drivit på för att få avtalet i hamn. Men även den andra sidan får komma fram. 

Avtalet skulle ha öppnat för Sveriges exportindustri – men samtidigt skulle det ha öppnat för import av billig soja och billigt kött som skulle gjort det ännu svårare än idag att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk med lönsamhet. Därför har Österrikes bönder mobiliserat och fått landets regering att lägga in veto mot avtalet som därmed faller.

Det här sätter fingret på Sveriges ganska extrema position att till varje pris främja exportindustrin. Priset betalas framförallt av jordbruket och i att vi har fått ett jordbruk och ett matsystem som är extremt sårbart och bygger på monokultur, just in time och transporter fram och tillbaka för olika förädlingsled. Om en länk faller – så faller alla. Om vi faktiskt skulle få en riktig global kris – som idag inte är så svår att föreställa sig – så är Sverige snabbt illa ute.

Jag hoppas att det här kan sända en signal som går hela vägen fram och som talar om att ett hållbart matsystem som handlar om något annat än ”greenwash” måste få en plats vid förhandlingsbordet om Sveriges framtid och vilka frågor Sverige skall driva i avtal om internationell handel som är lika stark som exportindustrin. Det är en maktobalans som gör att 20 års ansträngningar slutar i ett sådant här nederlag. Österrikes bönder har lyckats sätta fingret på detta och i sista minuten fått fram sitt budskap så att det hörs. 

Skolmat och kommunikation

Skolmat och pedagogik är ett tema som växer nu – och som gärna får fortsätta att växa! Mat är inte bara mat. Man skulle kunna plocka fram stora delar av både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen ur en kasse mat – och mycket annat också – och skolkockarna sitter på kunskaper som pedagogiken har mycket att vinna på att samarbeta med. Det finns många aspekter på temat mat och pedagogik. Mat är ju en så stor del av vår kultur.

Maria Larsson, kökschef och kock på Språkskolan i Umeå har tagit upp en aspekt och gjorde som sitt examensarbete i ”Diet for a Green Planet – Förändringsledare” en egen webbsida med blogg – The future friendly food forum. Detta ledde bland annat vidare till att hon blev intervjuad i ett avsnitt av den fina podden Kocken och pedagogen.

Nu är kurserna igång

Kursen ”Diet for a Green Planet” finns numera i två varianter – en svensk på Stensunds Folkhögskola och en internationell på engelska på Novia Yrkeshögskola i Finland. De har samma rytm – start i maj och avslutning med examen i april. Även tema löper parallellt – vi börjar med lokal mat i säsong och spårning av råvara och över sommaren gårdsbeskrivning för att lägga grunden – och sedan går vi allt djupare in i förändringsledning och det individuella arbetet att åstadkomma konkret förändring utifrån den plats där var och en står och den roll deltagaren vill ha för sig själv.

Ändå är kurserna så olika! I den svenska kursen kan vi dyka djupt in i de svenska förhållandena, medan vi i den internationella upptäcker hur olika förhållandena är i olika länder. Tack vare att vi har två så olika kurser har vi också möjlighet att utveckla frågan om själva förändringsarbetet med både bredd och djup – och tack vare kurserna har själva BERAS International skapat sig en årsrytm att vila i. Med vårens nässlor och färskgrönt tar vi ett nytt tag i att leva med årstidens mat och sedan lever vi i det regenerativa under sommaren för att till hösten ta nya tag i förändringsarbetet och under vintern visa upp allt bra som gjorts och välkomna nästa årsgrupp in i arbetet. Med en årsrytm som är i harmoni med naturens rytm är det mycket som ger sig självt. Man kan vila i arbetet.

Nu är alltså båda kurserna igång med 22 deltagare på Stensund och 20 deltagare från 8 olika länder (Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Schweiz, Storbritannien och Uganda) på Novia!

Skolmat som miljöstrategi

I sitt examensarbete på kursen ”Diet for a Green Planet – Förändringsledare” siktade Ann-Christine Berg i Nynäshamns kommun på att få avdelat en arbetsdag i veckan att arbeta med strategiska frågor och kunna sprida hållbarhetsarbete både till andra skolkök och till andra berörda i kommunen:

”Jag har en önskan om att bli friställd ifrån produktion en dag i veckan  för att helhjärtat kunna ägna mig åt förändringsarbetet. Vill ju sakta  men säkert nå längre ut i verksamheterna till våra matgäster som  faktiskt är morgondagens producenter och konsumenter. Jag ser mig  själv som en spindel i nätet längre fram.”


Detta är nu gott på väg! Knappt ett år senare är Ann-Christine delaktig i skapandet av en klusterverksamhet i kommunen för olika typer av producenter och konsumenter – inte bara mat, men med ekologisk hållbarhet i centrum. Det är tre kök som ska vara med i pilotprojektet att köpa in råvaror som produceras inom Nynäshamns kommun. 
Bland annat skapades tillsammans med miljöstrategen en klimatsmart vecka, vilket marknadsfördes både i skolornas matsedelsapp och på kommunens hemsida.


https://nynashamn.se/service/serviceovrigt/aktuelltservice/aktuellt/extraklimatsmartveckaiskolmatsalarna.5823.html

Östersjövänlig mat som strategi för hela skolan

En av dem som gick kursen ”Diet for a Green Planet Förändringsledare” för två år sedan är Sofia Graeffe, som är kock och ansvarig för maten på Mikaelskolan i Ekenäs i Finland.

cof

Mikaelskolan är en waldorfskola – och dessa har tidigt varit föregångare. Men det är också alltid nödvändigt att ta nya tag. Sofia ville göra Östersjövänlig mat till hela skolans profil – inte bara maten, utan också få med sig pedagogiken. Det finns ju så fina kopplingar. Det blev hennes examensarbete att utveckla en plan för hur detta tänkesätt skulle förankras och genomsyra hela skolans verksamhet.

Så här skriver  skolans Östersjögrupp, där även lärare ingår om sitt arbete idag (saxat ur en information till föräldrar):

”Vi  pedagoger och anställda står inför den ständiga utmaningen; VAD  KAN VI LÄRA BARNEN OCH UNGDOMARNA? Vad behöver de veta och kunna i samhället i framtiden?  Hur gör vi det här i Rosengården och Mikaelskolan utan att väcka rädslor och utan att blunda för de utmaningar vi står inför? Barn och ungdomar behöver få kunskap om ämnet  på ett åldersadekvat sätt och sedan kunna GÖRA någonting uppbyggande och modingivande, vad det än må gälla. Vi i Östersjögruppen jobbar med att göra eleverna DELAKTIGA i skolmaten. Pedagogerna och köket har redan påbörjat ett samarbete för att få barnen och särskilt ungdomarna, delaktiga i skolans mat. I huslig ekonomi har två klasser från högstadiet fått planera maträtter. Resultaten har varit goda, t.ex. en högstadieklass som inte ville ha bönburgare åt dem med god aptit då de varit delaktiga i planeringen och en annan högstadieklass planerade lunchen till självständighetens firande, som var mycket omtyckt. Klass 5 har nu period om Indien och de har planerat en indisk lunch tillsammans med köket. Alla klasser ska få vara med i någon form!

I Österköket får barnen dagligen erfarenheten av att äta hälsosam mat som jorden kan producera på ett hållbart sätt. En viktig del i den hållbara matkulturen är att maten ska:

  • väcka tankar och nyfikenhet 
  • stimulera sinnena
  • inleda till diskussion och att skapa förståelse för omvärlden
  • ge insikt om hur våra val påverkar i både stor och liten skala.

När det igen är möjligt för föräldrar att komma till skolan, skall det ordnas en kväll där ni får komma och smaka på skolmaten. Det ser vi fram emot!”

I och med detta blir Mikaelskolan i Ekenäs först i Finland med att ta Östersjövänlig mat som ett strategiskt helhetsgrepp!

Ta hjälp av lokalradion

Att bli lyssnad på ända upp till politiken är jätteviktigt för att få en förändring. I Tyresö kommun är man inne på samma tankar i riktning mot Diet for a Green Planet och målet är väl formulerat. Men det behöver ändå alltid kommuniceras och nås ut. Förståelsen av hur det är i praktiken från olika synpunkter är viktig att nå ut med.  Det är ju medborgarna som ytterst är uppdragsgivare i en kommun.

Kommunikation fram till skolan går också enklare när det är lite kraft bakom. Lokalradion når ut – och söker berättelser från sitt område. Här finns ett ömsesidigt intresse.

Tomas Wiklund, som är kökschef i Tyresö kommun gick kursen Diet for a Green Planet 2019-20 och gjorde som sitt examensarbete en serie träffar med Tyresö lokalradio. 

Det var en insats som tog honom en bit utanför sin vanliga lunk. Tomas fortsätter inte med lokalradio, men menar att det varit en viktig språngbräda för andra projekt som varit och som är och att det han fått höra om lokalradioinsatsen är enbart positivt. 

Skolmat och klimattänk är framtiden.

Which one of the Diet for a Green Planet courses is for you?

BERAS International now offers two courses that have quite a bit in common:

Diet for a Green Planet – Managing Transformations in the Local Food System” by Novia University of Applied Sciences in Finland.

Diet for a Green Planet – Förändringsledare” at Stensund Folkhögskola (Sweden).

Both are part time distance courses and both start in May 2021 and run until April 2022.

The obvious difference is that the Stensund course is in Swedish. It is also focused on the specific Swedish food system. Being at a Swedish Folkhögskola there is a room for flexibility that makes it possible to combine the studies with a full time work in a public large kitchen, a restaurant or similar. 

Novia is a University of Applied Sciences. That means that requirements are more strict to fulfil criteria for awarding University credits in the EU system. The course awards 15 ECTS. This course also has an international focus and a special focus on the Baltic Sea Region Strategy. There will be more comparing the food systems and food culture in different countries and looking for international cooperation in the exam projects and in the discussions.

The Novia course is more focused on project development and has a direct link to European Union Strategy for Baltic Sea Region and the Diet for a Green Planet. So – for you who are interested in being a part of international project development and exchange – this will give you a go forward!

We have a vision that Diet for a Green Planet educations will be built up in different countries in their own national languages. We also hold a vision that complementary educations at different universities in different countries together make up whole new education paths. So the Novia course is also for you who think about translating the ideas in Diet for a Green Planet to national conditions and national language and start a new education that reaches out to professionals or youth that are not comfortable in English. Or maybe you are a student who wish to build your own education path for your future and pioneer a modern, tailor made and truly regenerative learning path for co-creating a regenerative future. If you are already a university student – ask you institution if they can accredit the Novia course to your exam!

The Swedish course will run for the fifth time – and is already building a network of those who completed the course and continues to support each other. This is something we also envision for the Novia course. 

Which ever of these two courses you decide to take – you will learn what it means to think global and act local – and you will be part of a growing network and a part of making our world a little bit better.

Diet for a Green Planet i praktiken – Mangold!

Mangold är lätt att odla – och därför får man också i en köksträdgård lätt mer mangold än man kan förbruka. Det är efterfrågan som styr hur mycket jag odlar – och efterfrågan i det här fallet är vårt eget hushåll.

Jag har alltså ständigt ett visst överskott av mangold att tampas med – och den kampen är inte slut. Det är ju så roligt att odla bara för att det växer så bra och ger så mycket skörd med liten ansträngning – så det blir jämt för mycket.

Nu har jag hittat två saker som kanske skall råda bot på detta. Det ena är stjälkarna. Stjälkar inlagda i vinegrettdressing är gott, men det är något vi äter i säsong under den tiden finns så mycket att välja på . Jag prövade att mjölksyra dem tillsammans med gurka, squash, vaxbönor och annat av den tidiga höstens överskott, kryddat, som. jag alltid gör i dessa blandningar, med dill, koriander, senapsfrö, pepparrot, svart vinbärsblad och hallonblad. Det blev inte riktigt bra. De gick att äta – men det lyfte inte. Men nu prövade jag att först förvälla mangoldstjälkarna innan jag lade in i blandningen för jäsning. Det resultatet blev toppen! Det blir lika gott som gurkorna och en välkommen variation. Jag kommer aldrig mer att tycka det är för mycket stjälkar.

Bladen som blev över förvällde jag också, skar i remsor och frös in i små burkar. Där har de legat och gått åt alldeles för sakta, även om en liten klump tinad och värmd mangold till varje måltid och då och då till soppa fungerar hyfsat. Men nu har jag upptäckt hur god den här mangolden är som fyllning i vanliga pannkakor. Antagligen borde jag göra lasagne till en vana också.

Nu kan jag med gott samvete fortsätta att odla åtminstone 10 sträckmeter till familjen!

Diet for a Green Planet i äldreomsorgen

I vår utbildning ”Diet for a Green Planet – Förändringsledare” på Stensunds Folkhögskola är det alltid några deltagare som arbetar i äldreomsorg eller hemtjänst.

Det här är ett område som ligger efter när det gäller att minska spill och att få in klimat- och miljöaspekter i maten. Och det finns praktiska skäl till att det är så. I äldreomsorgen är tålamod och en långsiktig vilja kanske ännu mer avgörande än i många andra områden.

Äldreomsorgen är ett bra område att utveckla vishet och klokskap. Det ligger i åldrandets natur att utvecklingen inte går framåt utan bakåt. Man tappar funktioner och man blir allt svagare. Det är något alla blir tvungna att acceptera. Och det slutar med döden. Vi har en brist på acceptans för detta faktum som samhälle som ofta gör åldrandet jobbigare än det skulle behöva vara. Äldreomsorgen är en plats där vi lär oss att umgås med åldrandet och döden och lär oss se den som den naturliga del av livet som den är. Det är en viktig samhällsfunktion. Att vi så envist vägrar att acceptera det som är oundvikligt och att vi har så svårt att prata om det orsakar inte bara stora onödiga samhällskostnader – utan också mycket onödigt lidande. 

Åldrandet innebär i praktiken mycket olika saker. Några drabbas av att minne och tankeförmåga drabbas först medan kroppen är frisk i övrigt, andra tvärtom. Det finns så många variationer på temat – och det får konsekvenser när en storskalig mathantering möter alla dessa individuella behov – som dessutom förändras hela tiden och påverkar inte minst aptiten. Det är lätt hänt att en alltför stor portion får en äldre matgäst att helt tappa aptiten. Och då måste allt kastas.

I vår första kurs gjorde en undersköterska sitt examensarbete om att minska spillet i äldreomsorgen. Eftersom hon serverade maten var hon den som bäst visste vad hennes brukare behövde och ville ha. Men köket fanns inte på avdelningen. Köket tog emot beställningar och skickade maten. Det blev ett examensarbete som handlade om kommunikationen mellan avdelning och kök och att skapa ett system för detta. I år är det Kristina Andersson som är dietist i en annan kommun som går kursen och gör sitt examensarbete om att skapa en övergripande standard för olika typer av portioner – och eftersom vi håller kontakten med alla våra examinerade förändringsledare så kunde vi ordna ett miniseminarium om maten i äldreomsorgen där de två och några till med samma intresse kunde mötas och utbyta erfarenheter.

Ingångar till en bättre värld – det började med konflikt i ett kök


Eller – för att ta det från början, så började det med att Fredrik Birath ringde runt till kostchefer för att se om det fanns uppdrag till BERAS att utveckla Diet for a Green Planet och kom till My Berenson på Ekerö kommun – som inte hade några sådana behov. Men det var problem med konflikter i ett kök som hon inte visste hur hon skulle komma tillrätta med…
Jo, men det kan vi hjälpa till med, menade Fredrik. Efter några träffar med My och hennes kollega Elisabeth så hade de löst problemet. Alltså My och Elisabeth löste problemet efter att Fredrik lyssnat och sorterat och visat på hur de skulle lägga upp arbetet steg för steg.
Detta är ett arbetssätt – att inte gå in utifrån som konsult och lösa problemet, utan istället stötta chefen att göra det själv. Det innebär att chefen och hela enheten stärks och förstår hur och varför problem uppstår, lär sig undvika dem och lär sig att känna igen mönstren och alltmer agera innan de växer sig stora.
För Diet for a Green Planet och BERAS innebar det fortsatta uppdrag i Ekerö kommun – men större uppdrag och sådana som direkt handlade om att utveckla hållbar mat. Ett viktigt sådant var att göra en transformationskarta för kostenheten, som nu är det enda styrdokument de arbetar efter och är nöjda med. Just nu går det vidare med ett arbete att tillsammans med Fredrik hitta varje medarbetares inre motivation i arbetet och upptäcka hur den passar in i kostenhetens huvudmålsättning.
Diet for a Green Planet handlar om att styra i riktning mot en framtid som vi alla innerst inne kan ansluta oss till och känna oss djupt motiverade av. Alla akuta problem och surdegar ställer sig i vägen och stänger av oss från detta som vi egentligen vill. Då stiger det upp som en olust. Att gå in i de akuta frågorna kan på ett sätt vara skönt eftersom det får olusten att blekna. Olika individer reagerar på olika sätt för att hålla undan den djupt kända olusten – och summan av alla dessa mänskliga strategier blir att det låser sig i konflikt, otrivsel eller allmän brist på motivation. Vi har blivit skickliga på att låtsas och få ytan att se bra ut. Men det här drar kostnader i en kommun. Vad kostar inte en enda medarbetare som måste köpas ut eller vara kvar i en tjänst som vare sig personen eller organisationen trivs med?
BERAS kan hjälpa kommuner! Vilken är nästa kommun som ger BERAS en ingång?