Vägen till ekologisk hållbarhet – en kort beskrivning

Ekvationen är enkel. Vi har ett jordklot – och vi är 7 miljarder människor. Jordens yta ökar inte, men det gör antalet människor – samtidigt som de fattigare 5-6 miljarderna gärna vill ha det lika bekvämt som vi. 

Av jordens ytor är 70 % hav och av den återstående ytan är ungefär en tiondedel åkermark. Det är denna åkermark som ger oss en mycket stor del av våra livsmedel. Inte allt – hållbart fiske, viltvård och att samla bär, örter, svamp och annat i skogen ger en del också, och här finns också en potential. Insjöfisk också. 

(En del ”havsbruk” handlar i praktiken om att använda livsmedel som odlats på våra åkrar och använda som foder till fisk. Likaså förekommer det i samtalet om framtiden att vi skall äta insekter – och utfodra dessa med ”kycklingfoder”. En del ”lösningar” för oss alltså tillbaka till åkermarken.)

Vi vill inte att åkermarken skall öka om det innebär att skog tas ned. Det finns idag 1,4 miljarder hektar åker på jordklotet. Delat med 7 miljarder blir det 2000 kvadratmeter var om det fördelas rättvist. 

Vi måste alltså lära oss att använda åkerytorna på ett klokt sätt – ”compact living” – på global nivå. Principen för detta kallar vi ”Ekologiskt Kretsloppsjordbruk” och det handlar i praktiken om en omväxlande odling där fleråriga grödor till djurfoder växlar med ettåriga grödor till livsmedel.  Djuren behövs. All odling producerar förutom livsmedel också material som inte är mat – framförallt osmältbar cellulosa. Marken behöver få tillbaka den här cellulosan och den måste då vara nedbruten till enklare substanser som växterna kan ta upp. Om vi inte har idisslare till detta, så är det andra djur som gör det. (De djuren producerar liksom idisslarna metan, så metanet är ofrånkomligt – en del av kretsloppet om det håller sig inom balanserad nivå). Alltså producerar ett sunt ekologiskt kretsloppsjordbruk en viss mängd animaliska produkter – kött, mjölk, ägg och annat. Inte hur mycket som helst – men tillräckligt.

En genomsnittlig svensk använder 4000 kvadratmeter åker och ungefär hälften av denna åkermark finns i utlandet – och är till stor del absolut inte ekologiskt hållbart odlad!

Den goda nyheten är att det går utmärkt att leva gott på 2000 kvadratmeter med ekologiskt kretsloppsjordbruk. Det är ingen uppoffring och det är en meny som innehåller både kött, mjölk och smör. Att lära sig leva att sina ekologiskt hållbara 2000 kvadrat är en fullt nåbar ambition på personlig nivå och i grupp. Det är dessutom mycket inspirerande att upptäcka att de där kvadratmetrarna som man får sin mat från samtidigt kan vara en vacker och omväxlande trädgård som är både njutningsfull att vara i och som drar till sig en myllrande biologisk mångfald.

Jag kan av egen erfarenhet säga att det går mycket bra. Min hustru Birgitta och jag driver tillsammans ett småbruk där vi producerar alla grönsaker och all frukt och bär vi behöver på ungefär 400 kvadrat – och vi äter mycket frukt och grönt. Och ger dessutom bort en del. Detta kompletterar vi med spannmålsprodukter, mjölk, ost, nötter och annat. Vi gör också av med ett lamm per år. Det visar sig att vi ganska lagom ätit upp förra årets lamm när det nya lammet kommer och skall få plats i frysen. Man behöver inte gå så långt. Vår åkerareal ligger närmare 1000 än 2000 kvm per person. 

Att komma ner till 2000 kvadrat räcker gott som ambition – och vi har några år på oss att komma dit, så börja med att lägga upp en plan! Det kommer säkert att ta några år att hitta lokala odlare, kanske få igång lite egna odlingar och lära sig plocka bär och svamp, hitta lösningar för att transportera, lagra och konservera, lära sig maträtter efter årstiden och med nya ingredienser, göra nya maträtter av resterna, få ner spillet. 

Stressa inte utan ta en sak i taget och njut under tiden. 

Att vara en del av lösningen är roligt.