Nedsläckt land

På SVT Play finns just nu en serie som heter ”Nedsläckt land” (https://www.svtplay.se/nedslackt-land) . 

Se den!

Det handlar om en grupp människor som har gått in i ett experiment – utan att veta vad det skulle handla om – och utsätts för ett avbrott av el, telefon och datakommunikation i 12 dagar. Vattnet tar slut, toan fungerar inte längre och snart finns ingen mat. Scenariet är en solstorm – ett kosmiskt fenomen som uppträder någon gång på 100 år – och som är något MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) verkligen räknar med. Sist vi hade det så var landet inte elektrifierat än – så det märktes knappt. Idag skulle det få enorma konsekvenser.

Med den förståelse i bakgrunden som nära umgänge med jordbrukare och överhuvud taget folk på landet ger – inser man ganska snart i programmet hur bra det skulle vara att från början ha ett nära samarbete med ett närliggande jordbruk och med aktörer i livsmedelskedjan. 

Samtidigt som många enskilda kommer att drabbas av tomma matförråd – kommer handeln att drabbas av att förråd i kylar och frysar snart är förstörda och lantbrukare av att snabbt behöva slakta många djur som är beroende av eldrivna fläktar och utfodringssystem. Lantbrukarna kommer att få mycket att göra. Men för att kunna vara till hjälp krävs att man redan är lite inarbetad. Med ett sådant kunnande är man försäkrad på privat nivå redan nu. Att vara behövd är en garanti för överlevnad i de flesta lägen. Den bästa, tror jag.

Värdet av ett nätverk av gårdar som kombinerar ekoodling (alltså oberoende av ständig tillförsel av gödning, köpefoder och kemikalier) med solceller, reservkraftverk, egna biodrivmedel och med förmåga att få allt att fungera utan IT blir uppenbart. En sådan gård kan ju fortsätta som om inget hänt.

Ett sådant nätverk bygger man inte upp när krisen är ett faktum. Det är lite sent då.

Jag tänker att 80% svenskt och att all import och minst 50% av det svenska skall vara ekologiskt är ett bra mål att sikta på. Med det målet i kombination med ett nätverk av verkligt kriståliga gårdar som samhället satsat på innan krisen är ett faktum, så känner i alla fall jag att vi är väl rustade. 

Har man vanan 80% svenskt från början, så blir omställningen i händelse av en samhällskris inte särskilt dramatisk. Att 100% skall vara ekologiskt är utopiskt – inte minst av den anledningen att ekologiskt kretsloppsjordbruk måste vara frivilligt för att fungera bra. Det kräver alltför mycket eget engagemang för att det skall vara möjligt att tvinga någon till det. Däremot kunde samhället vara tuffare med att förbjuda vissa bekämpningsmedel som glyfosat och styra in genom att höja skatten på insatsmedel och samtidigt minska den på mänsklig arbetskraft.