Inbjudan till Landsbygdsministern

Gruppledarna för allianspartierna i Södertälje – Marita Lärnestad (m), Tage Gripenstam (c), Mats Siljebrand (fp) och Veronica Västergård (kd) har tillsammans bjudit in Landsbygdsminister Eskil Erlandsson att besöka BERAS Center, Saltå Kvarn och Kostenheten.

Så här ser inbjudan ut:   201304015 Inbjudan Eskil Erlandsson – Beras

Levande kultur eller störande buller?

Som Länstidningen påpekar idag (22/5), så kommer frågan om att begränsa bullerstörningar från Politikertorget i Södertälje upp till Miljönämnden imorgon.

Miljökontoret lade fram sitt förslag att minska bullret 11/5 2011. Mycket riktigt fattade Miljönämnden beslutet att inte gå på kontorets linje. Däremot nämnde inte Länstidningen att Charlott Pettersson (m) yrkade avslag på ordförandes förslag och bifall till kontorets förslag och att ytterligare tre ledamöter Kalle Öholm (m), Orvar Jureus (m), Gunnel Orrenius (kd) och Tommy Blomqvist (sd) –  valde att gå på Charlott Petterssons linje. Jag var själv bortrest den dagen och närvarade därför inte.

Sedan kom beslutet från Länsstyrelsen att ogiltigförklara Miljönämndens beslut och vid Miljönämndens sammanträde i november 2012 beslutade Miljönämnden på ordförandens förslag att inte överklaga länsstyrelsens beslut.

Jag har i egenskap av gruppledare för Alliansgruppen i Miljönämnden varit tydlig med att i den här typen av ärenden som jag uppfattar som myndighetsutövning och inte politik gäller ingen partipiska. Var och en röstar efter sitt samvete och sin egen bästa förståelse av lagstiftningen.

Nämndpartiet vinner alla val

Politiska debatter ger nog väljare intrycket att politiker från olika partier ständigt är i luven på varandra och inte kan samarbeta. I själva verket är det ofta precis tvärtom! Som engagerad medlem i ett politiskt parti kan man bli tillfrågad att ta plats i en eller annan nämnd. Är man miljöengagerad ligger det nära till hands att man blir utsedd till Miljönämnden.

Redan detta är en god grund för att miljönämndens politiker (eller förtroendevalda) har lätt att samarbeta med varandra. Sedan får vi genom tjänstemännen samma information och egentligen en redig utbildning i de miljöfrågor som ligger på nämndens bord. Vi får på dessutom alla samma utbildning.

Det är grogrund för ett gott samarbetsklimat över både parti- och blockgränsen i nämnden – och ett gemensamt miljöengagemang och ett gemensamt ansvar binder oss samman.

Jag gissar att det är på liknande sätt i andra nämnder, och vad jag hör också i många små kommuner där lokalpatriotism väger starkare än partitillhörighet. Det kan också väga över åt motsatt håll och vara rena rama partipolitiken i nämnder, men det har jag begränsad personlig erfarenhet av.

I Kommunfullmäktige liksom i Riksdagen gäller däremot solidariteten med det egna partiet. Där hävdas partiets käpphästar. Men resultatet är på förhand givet. Majoritetens förslag vinner och oppositionen reserverar sig. Resultatets förutsägbarhet riskerar att prägla mötet.

Som deltidspolitiker slits man mellan ”nämndpartiet” och sitt politiska parti. Det är en balansgång. Jag menar att konsten är att ha en egen hållning. Att fatta beslut tvärt emot bättre vetande är inte bra. Men att bli slav under det någon annan påstår är det bättre vetandet är inte heller bra.

Något kan en duglig politiker åstadkomma, men om man överskattar politikens betydelse för samhällsförändring, så tror jag man kommer att misslyckas. Visst spelar politik en roll. Men den som försöker övertyga andra om sin uppfattning är ofta inte övertygad själv och söker i själva verket bekräftelse genom att försöka övertyga andra.  Är jag däremot verkligen övertygad själv, så sätter jag resolut igång och handlar efter min övertygelse – och då blir jag också övertygande! Då kan man använda alla sina olika arenor (familjen, skolan, arbetsplatsen, ideella förening, politik mm) för att driva samhällsförändring och politik blir bara en av dem.

Östersjövänlig mat tidigt i maj – surkålssallad med maskros

Den första våren är faktiskt en liten utmaning för säsongsanpassad och lokal mat. Det tar ett tag från de första gröna primörerna tills de som sås på friland är färdiga. Min absoluta favorit som tar oss genom vår och försommar är surkål med maskrosblad. Det är bara att hacka maskrosbladen, blanda i surkål och hälla på olja. Eftersom vi här i Järna har tillgång till Säby gårds egen ekologiska  rapsolja, så tar jag den. Den läckra brytningen mellan det sura och det beska gör att jag faktiskt använder maskrosbladen långt in i försommaren och tröttnar inte på rätten förrän resten av trädgården hinner ikapp en bit in i juli.

Ägg är också vårmat. Har man inte egna höns, så är det nu de som har riktig hönshållning (som ger hönsen chans att nyttja det första gröna ute) har överskott på ägg. Sockerkakor från de äggen blir kraftigt gula utan färgtillsats. Industrihönorna får färgämne i fodret. Det är fusk!

Summer of Soil i Järna 7 Juli till 9 Augusti

I sommar blir det en storsatsning på JORD på Järna Kulturcentrum – Summer of Soil. Det är dags att vi människor får upp ögonen för den jord vi lever på och av – helt konkret.

Östersjöprojektet BERAS går mot sin avslutning och kommer att presentera sina resultat först på sin internationella slutkonferens i Gdansk 3-4 Juni, och därefter tar projektets partner från alla projektets länder – Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Polen, Tyskland, Danmark och Norge – med sig hem de verktyg som byggts.

Järna Kulturcentrum storsatsar tillsammans med BERAS för att visa upp vad jorden faktiskt är helt konkret – och vad vi faktiskt kan göra. Det är tre nyckelkoncept:

Ekologiskt Kretsloppsjordbruk (ERA) – som är ekologisk odling med två viktiga extra tillägg jämfört med minimiregeln nämligen balanserad växtföljd och balans mellan djurhållning och växtodling

Sustainable Food Societies – som är stödkretsen runt de Ekologiska Kretsloppsgårdarna, som ser till att dessa har en marknad för sina produkter och hjälper gårdarna att hålla sig på spåret

Östersjövänlig mat – som utvecklar en väg till konkret miljöengagemang via matsedeln

Bland dessa verktyg finns bl.a.

”Dina 2000 kvadrat”

Guidelines för omläggning av gårdar till ERA

Ekoleden

Kokbok

Pedagogiska verktyg

Och mycket annat

Intensivt arbete för att ro allt iland pågår.

Den som verkligen vill hjälpa till att ta tag i detta bör anmäla sig till antingen Summer of Soils Forum 22-26 juli eller BERAS slutkonferens.