Möte om kretsloppstoaletter i Hölö 24 januari

Alliansens arbetsgrupp miljö arrangerar ett möte om kretsloppstoaletter där vi hoppas kunna reda ut tekniska, ekonomiska frågor och miljöfrågor kring kretsloppstoaletter. Målgruppen är i första hand villaägare på landsbygden i Södertälje kommun som står inför krav på förbättringar av avloppshanteringen. Vi vet att det finns många frågor bland dessa. Men alla är välkomna! I Kyrkskolan, där vi håller mötet, finns sådana toaletter redan installerade, så man kan också prova dem.

Ladda ner inbjudan här

Kommentar till förslag Miljöprogram

Så här vill jag yttra mig till förslaget till Miljöplan:

”Miljöprogrammet bör ta ett tydligare grepp och utgå från Södertälje kommun med sin landsbygd som ekologiskt kretsloppssamhälle med anknytning till den ledande roll kommunen har i Östersjöprojektet BERAS Implementation där ekologiska kretsloppssamhällen byggs upp i samtliga länder runt Östersjön och med intresserade efterföljare över hela världen. Detta innebär ett fokus på att vara en förebild i det globala arbetet för att minska klimatpåverkan, miljöpåverkan på vatten och hav samt att skydda den biologiska mångfalden i samspel mellan kommun, privata aktörer och forskning.”

Vi har faktiskt substans bakom detta i Södertälje kommun. Forskning om långsiktiga effekter på åkermark har bedrivits i 20 + 30 år. Därför har vi ett underlag för bl.a. att säga hur livsmedelsproduktionen kan bli klimatneutral och minska sin övergödande effekt på Östersjön till hälften. Företag har byggts upp kring detta och attityderna i ett helt samhälle här påverkats på ett positivt sätt. Under det senaste årtiondet har även kommunen alltmer gått in i och blivit en aktiv medspelare. Det som görs syns redan i världen och innebär positiva möjligheter – och om man vill – också en global skyldighet att ta sin roll…

Seminarium om kretsloppstoaletter 24 jan 2011 i Hölö

Vi planerar ett seminarium om kretsloppstoaletter i Kyrkskolan i Hölö (där det också finns faktiska sådana installerade att pröva) på tisdag 24 Januari 2012, kl. 18.30. Målgruppen är i första hand villaägare i Hölö och Vårdinge, som vi räknar med kommer att ha mycket praktiska och ekonomiska frågor kring detta – men som troligen även kommer att vilja granska miljöfördelar mot kostnader. Detta är väl den grupp som är mest skeptisk till kretsloppspolicyn, och avsikten är att möta dessa på deras hemmaplan och ge dem möjlighet att ta ställa frågor till experter på området, få saklig och trovärdig information och möta oss förtroendevalda som är med och hanterar kretsloppspolicyn i Miljönämnden. För arbetsgruppens egen del handlar det om att öka vår egen kunskap kring de frågor kretsloppspolicyn väcker. Pricka in datumet i era kalendrar. Jag återkommer med annons/flygblad mer information. Synpunkter och tankar inför arrangemanget är välkomna. Inbjudan till seminariet kommer att vara öppen och deltagande kostnadsfritt. Vi söker någon som är intresserad/villig att sälja eller bjuda på till självkostnadspris kaffe/te/saft och smörgåsar eller kakor i pausen.