Goda nyheter

Det har gått lång tid sedan jag sist skrev i Miljönämndsbloggen – alltför lång tid egentligen. Det beror på att utvecklingen har gått framåt. Jag har inte hunnit med i svängarna.
Den 10 Juni blev BERAS Implementation beviljat av Baltic Sea Region Interreg IVB. Det innebär ingenting mindre än en klarsignal för att börja omställningen av livsmedelssystemet från jord till bord i Östersjöbäckenet (med 80 miljoner invånare…) till ett balanserat system! I projektet skall vi bygga upp minst ett lärcenter för ekologiskt kretsloppsjordbruk i varje land i Östersjöbäckenet, d.v.s. Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland, Danmark och Tyskland. Dessutom arbete med pilotfall för omläggning både i jordbruket och i konsumentled – Diet for a Clean Baltic!
Även annat har gått framåt. Jag skrev tillsammans med vår kommunfullmäktegrupp en insändare i LT om Nya Moderaterna – ett miljöparti med visioner. Kanske slår vi med detta in öppna dörrar – men det är i så fall bara bra.
Nu är det snart nämnd igen – 2 september – och mycket planärenden.
Det vore roligt att höra ifrån er som berörs av följande platser:
Mölnbo 83:42
Ritorp 1:186
Almnäs 5:1 (Motorbana)
Dammkärr-Vattubrinken
Grävsta 2:22
Om dessa platser skall Miljönämnden yttra sig …