Rapport från Katalonien

På väg hem från en internationall konferens  i en liten stad i Södertäljes storlek – Mollet del Vallès – alldeles nära Barcelona. Det har handlat om att förmedla Södertäljes goda exempel med ”Diet for a Green Planet” och vår Kostpolicy. Det är inte bara en allmän konferens som inspirerar lite i allmänhet – utan det handlar om att verkligen förmedla hur det går till från överblick till tekniska detaljer.

För ett knappt år sedan fick jag genom vår kostchef Sara Jervfors reda på att EU´s sekretariat för utveckling av städer – URBACT – ytlyste något de kallade ”Pilot transfer networks” och det handlade om att en stad som har en god praktik skulle ställa upp på att förmedla detta till 2-4 andra städer som var intresserade och villiga att ta upp tekniken. Det här var nytt för URBACT och idén hade kommit upp därför att man lagt märke till att en god teknik inte sprider sig av sig själv.

Jag tyckte detta kunde vara intressant och började pröva idén – kolla att villkoren verkade OK och om jag skulle få aktiva partners. Vi hade redan genom BERAS god kontakt med Polen och Litauen. Men ett projekt med enbart  partners i Östersjöregionen skulle betraktas som obalanserat. Minst en partner från Medelhavsregionen skulle behövas. Så jag skrev ihop en partnersök och beskrev kort idén. Svaren började snabbt strömma in – och i och med det gensvaret hade jag bestämt mig för att satsa. Så jag valde den bästa av alla femton som svarat. Det var alltså Mollet del Vallès.

I projekt är man nöjd om man lyckas nå upp till projektmålen, eftersom man sätter dem ambitiöst. Man måste ha ett ambitiöst mål att sträva efter för att hålla fart. Men därför är det normalt sätt svårt att nå upp till målen. I det här fallet är vi på väg att nå mer än vi siktade på, i alla fall med Mollet!

De har inte bara tagit upp vårt koncept med Diet for a Green Planet – utan de har också arbetat ut de sex kriterierna till konkreta upphandlingskriterier och satt gång med att använda dessa kriterier i en upphandling som lett till att de nu börjar arbetet helt konkret i några skolor. Det är raskt marscherat.

Mollet har också något som Södertälje inte har – de har mer av lokal odling som är användbar till skolmat – och de har Gallecs.

Gallecs är en slags jordbrukspark som gränsar direkt till sex städer som ligger runt om. I denna jordbrukspark finns privata småjordbruk som producerar främst grönsaker, och det finns projekt som visar upp den biologiska naturliga och agrara mångfalden med skyltar och promenadvägar. Det är välskött och området används verkligen av städernas invånare. Från staden går man rakt in i något som är en blandning av en park och olika levande småbruk med småskalig livsmedelsförädling.

Gallecs har uppkommit genom att området exproprierades för exploatering under Franco-tiden. Men exploateringen blev aldrig av och då tog städerna tillsammans med området invånare initiativ till att skydda området för att bygga upp en ekologisk park som också kunde bidra till att försörja staden.

Igår gick vi runt i Gallecs och besökte tre olika gårdar som fanns inom promenadavstånd från varandra – och mellan dem en parkmiljö. Nästa gång vi åker till Barcelona som turist, så skall vi inte missa att ta några rejäla promenader i Gallecs! Det gav mersmak!

Södertäljes Kostpolicy på världsscenen

Sveriges bästa skolmatskommun och bästa kostchef i Junior White guide och andra priser och belöningar – och en av sex ”best practice” som får chansen till sammans med EU sekretariat för utveckling av ständer – URBACT – att sprida sin goda praktik till andra städer!

Europa och hela världen börjar få upp ögonen för det som åstadkommits här av ett träget arbete i minst tio år! Just nu är jag på väg till / i Barcelona för en internationell konferens där vi skall visa upp vårt arbete till intresserade aktörer som vill suga i sig vad vi gör – och vi passar på att ta till oss det andra gör också, för vi är långt ifrån färdiga. Men vi vet att vi ligger rätt i tiden – insikten om maten och jordbruket som strategisk fråga för framtiden har växt och kommer att fortsätta att växa.

Vi kan dra nytta av detta för Södertäljes egna frågor också – och det är vår närmaste plan. För att göra maximal nytta i världen är det viktigt att vi själva mår bra. Kostenhetens personal har bakgrund i många olika länder. De sträcker redan på sig och känner av stoltheten. Företagarna börjar mer och mer vakna för det.

Välkomna till Examensdag för Farmers University torsdag 25/9 i Kulturhuset i Ytterjärna

Här är själva inbjudan: 140925 Invitation Farmers University exam day
Alla är varmt välkomna!
Vi började samarbetet med en organisation i Vitryssland för 4 år sedan – 2010. De blev en partner i BERAS Implementation samma år. Men det visade sig att när projektet beviljats och vi trodde allt var klart för att börja arbeta, så måste vår Vitryska partner gå igenom en särskild Vitrysk procedur för att få klartecken att börja arbeta. Och det var ingen liten procedur. Projektet drogs i alla berörda ministerier och när alla dessa godkänt projektet med respektive ministers underskrift, så bekräftades det hela med själva premiärministerns underskrift! När detta äntligen var avklarat hade vi under tiden låtit vår partner söka efter en kandidat för att pröva ekologiskt kretsloppsjordbruk och vi hade varit i Minsk och träffat dem. Det var ett privatjordbruk med mjölkgetter – ett av de största privatjordbruken i landet med sina då 60 och nu ca 100 hektar mark. Dock litet i förhållande till de agroindustrier (populärt kallade ”kolchozer” på gammalt sovjetiskt manér) som dominerar lantbruket i landet och som har runt 4000-5000 hektar! Det är alltså 40-50 kvadratkilometer ren åkermark.
När klartecknet kom, så bjöd vi in bondparet till Järna och visade dem runt på gårdar och förädlare och annat. Det var 2011. Efter den resan bestämde de sig för att satsa på att lägga om gården. Det har de sedan gjort – och blivit Vitrysslands första certifierade ekolantbruk – 2012. DAK kallas gården. Det året besökte vi DAK och fick också vara med och möta deras lokala myndigheter – och vi fick ett möte på guvernörspalatset i Minsk, där vi blev mottagna av stadens guvernör, som överraskade hela delegationen genom att inför TV kameror berätta att nu tänkte man satsa på att bygga upp ett kunnande inom ekologiskt lantbruk i landet. Det var efter detta som vi gjorde en ansökan om ett Tematiskt Partnerskap till Svenska Institutet om att bygga upp en kompetens i ekologiskt lantbruk i landet.
Vi hade sedan långt tidigare en vän i landet som varit i Sverige i två år och varit mycket uppskattad som medarbetare på olika ekologiska lantbruk, och som även hade tillägnat sig den kurs i Ekolantbruk som Sveriges Lantbruksuniversitet på den tiden gav till verksamma ekolantbrukare, och alltså hade en ekologisk rådgivarkompetens. Han var bl.a. mycket aktiv när vi skrev projektplanen. Men vi såg att det är alltför känsligt att förlita sig på en enda person. En av de viktigaste åtgärderna i projektet var därför att förmedla ekokompetens till en bredare grupp. Men det räcker inte med teori. Vi bestämde oss för att satsa på ett halvårs praktik på ekogårdar i kombination med en introduktion, handledning, en sommarträff och ett examensarbete som bygger på värdgården som man arbetar på. Detta kunde vi ordna genom samarbete med Jordbrukarungdomens Förbund – JUF – som förmedlar sådan ungdomspraktik över hela världen genom en internationell samarbetsorganisation IRE – International Rural Exchange.
Under vägen har vi fått upp ett samarbete med Lantbruksuniversitetet i Grodno och tre av våra sex studenter är tredje årets agronomstudenter från Grodno. De andra tre har olika bakgrund – en vitryss, en litauer och en svensk.
Nu har vi alltså genomfört detta och det är dags för våra studenter att presentera sina examensarbeten! Roligt!
Dagen därpå reser vi med en större grupp till Minsk för att vara med och bygga upp Vitrysslands första stora ekomässa.

Min analys av SD i Södertälje

Att skriva negativt om andra är ett avsteg från min vanliga stil. Jag gör det nu i förhållande till SD, därför att jag upplevt i fyra år vad de gör i Kommunfullmäktige. Det behövs en förnyelse i politiken – men inte den som SD står för.
Min slutsats efter att ha lyssnat på dem är att SD vill ändra historien. De vill gå tillbaka i tiden och ändra på sådant som redan hänt. Vem skulle inte vilja det? Men det går naturligtvis inte. Det kan vara mycket plågsamt att inse att inte ens det som hände för en stund sedan går att ändra nu. Inte ens om det som hände för en stund sedan var emot min vilja, så kan jag ändra på det.
Södertälje kommun har gjort många stora satsningar som har kostat alldeles för mycket. Södertälje Syd och Outlet blev plågsamt dyrt och underutnyttjat och nyligen nedlagda ”Södertälje skolmodell” med öppna väggar har drabbats av hård kritik av pedagoger och lärare innan det till sist lades ned av Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner. Men allt detta och mer därtill är historia, och vi har nu att leva med att kommunens ekonomi är urgröpt och handlingsutrymmet litet. Jobbigt. Men man måste svälja det.
De beslut och händelser som driver på invandringen är också historia. Skall vi minska invandringen så måste vi backa långt tillbaka i tiden och framför allt ha tagit det lite lugnare med att utveckla Södertäljes stora industrier – Scania och Astra Zeneca. Vi borde kanske ha bromsat deras tillväxt och låtit dem etablera sig någon annan stans?
Om Sverigedemokraterna vore ärliga skulle de säga ”Vi är emot industriell tillväxt – för industriell tillväxt leder oundvikligen till att det uppstår en massinvandring och när industrin, vilket förr eller senare är oundvikligt, når sitt kulmen, så är risken uppenbar att arbetslösheten går upp samtidigt som det uppstår någon konflikt i de länder där arbetarna kommer ifrån”. Om de var så konsekventa och dessutom svalde att nuet är som det är, så skulle de skapa en intressant debatt. Då skulle de satsa på att ta fram en kommunal budget!
Men SD arbetar inte på det sättet. När de inte har en egen kommunal budget, så kan de glida ovanpå och ha åsikter om allt möjligt – men de kommer att väga fjäderlätt.
I förra perioden hade de två mandat som de inte besatte eftersom det inte fanns någon kandidat. De hade alltså två tomma stolar. Då drev de processen om att få partibidrag ändå – och vann. De har alltså fått partibidrag för den tiden som de hade två tomma stolar. Samma bidrag som partier som hade kandidater som verkligen satt med i Kommunfullmäktige. I nuvarande period har de haft mandat och har dessutom fått lite mer nämndplatser än vad deras röstetal egentligen berättigar till. (Detta genom att de fick stöd av s v och mp till detta i en diskutabel manöver). Eftersom de efter interna bråk igen sitter med få kandidater, så springer de få de har (Tommy Hansson och Tommy Blomqvist) runt och deltar i alla nämnder och styrelser. På så sätt kan man skrapa ihop en lön av mötesarvoden. Men någon nytta gör man knappast.

SD i Södertälje karaktäriseras av kompetensbris

Vi skall inte glömma att Sverigedemokraterna i Södertälje hitintills inte lyckats ta fram ett självständigt budgetförslag. Tommy Hansson har själv erkänt i Kommunfullmäktige att detta berodde på att de saknade den kompetens som krävs för detta inom partiet.
De har fått partistöd som mycket väl hade kunnat användas för att köpa in sådan kompetens.
Att ha stora åsikter om det ena och det andra när man inte låter belasta sig med praktiska kunskaper är enkelt.
Rösta inte på Sverigedemokraterna. En röst på dem innebär endast mer tomt prat i Kommunfullmäktige, Nämnder och Styrelser. Södertälje behöver ett seriöst alternativ.
Moderaterna i Södertälje står för att fokusera på kommunens kärnområden som skola och vård – och att undvika dyrbara utsvävningar i områden som privata och civila aktörer har bättre förutsättningar för.

PS Detta inlägg publicerades av Länstidningen 5/9 och tidningsledaren tog upp temat 6/9

Smaka Framtiden

Just nu pågår #SmakaFramtiden och t.o.m. helgen i Södertälje med många olika aktiviteter.

På lördag kl 13 är det en politikerstafett på Marentorget i Södertälje, där alla partierna skall få ge sin syn på frågor i samband med mat och miljö. Jag har fyra minuter på mig att berätta om vad moderaterna i Södertälje vill göra.