Sakernas sorgliga tillstånd

Hans Ruin sätter fingret på ett allvarligt problem – det moderna samhällets tendens att delegera bort eller lägga ut ansvarsfrågor på entreprenad:

Hans artikel Filosofins elände på DN kultur handlar om mycket mer än bara filosofi. Mycket kan nog med fördel delegeras bort till någon som är ”professionell”.

Men när vi lägger ut ansvar i det allmänna rummet där de svåra frågorna tillåts bollas runt hit och dit tills de glöms bort och löses upp – då är vi illa ute!

Vågar man hoppas på att någon tar upp Hans Ruins viktiga tanke – och tar frågan ett steg vidare: Vad gör vi åt det?

Här och nu.