Förberedelser till 6 april

En snabb blick på dagordningen avslöjar inte något särskilt. Kretsloppspolicyn för små avlopp är äntligen på bordet. Bra! Programsamråd för Norrvrå i Hölö anknyter till frågan om övergödda sjöar, eftersom det handlar om bebyggelse kring en av Sveriges mest övergödda sjöar. En sak vill jag lägga till saken – och det är att kretslopp bör inte bara gälla mänskliga fekalier, utan även hästgödsel! Det är tydligen en ridskola på gång i området, och det är ju säkert bra. Men nuförtiden brukar man ofta ge hästar sådant strö att gödseln blir oduglig i jordbruket och man köper inte sällan in foder utan att ge gödseln tillbaka till de åkrar där fodret odlades. Har man inte väl tilltagna betesmarker blir resultatet att hästarna betar sönder marken. Det leder till övergödning. Det är en diskussion jag tänker ta upp i samband med programsamrådet.
Taxor enligt miljöbalken är uppe också…