Gott samarbete i Miljönämnden

En av utmaningarna i livet som amatörpolitiker är att få lagom mycket att göra. För några år sedan var jag ledig efter ett avslutat stort projekt och sade till att nu kan jag ta fler förtroendeuppdrag. Barnen hade dessutom nyligen flyttat hemifrån. Det fanns plötsligt tid! Två år senare gav det resultat – men då var jag knappast fri längre. Tiden som fri och
arbetssökande varar ju inte hur länge som helst. Jag var framgångsrik och hittade nya ”civila” uppdrag. Det har gått framåt och uppåt på flera plan – och det är ju bra. Som förtroendevald har jag avancerat från ersättare till andre vice ordförande i Miljönämnden, vilket bl.a. innebär ledarskap för alliansgruppens miljöstrategi. Det hör till att då också vara med i Kommunfullmäktige (för min del som ersättare) och ansvara för kommunikation mellan nämnd, partigrupp och fullmäktige.

Utmaningen är att få tid och arbetsuppgifter att passa ihop.

Nu väller intressanta uppgifter in och jag blir tvungen att tacka nej till lockande erbjudanden och jag blir utmanad att delegera allt möjligt som jag har vant mig vid att det är enklast och säkrast om jag sköter
själv.  Jag har varit engagerad för hållbar utveckling sedan snart 40 år; prövat strategier, gett upp dem som inte fungerat och sökt nya. Jag har aldrig varit rädd för att gå egna vägar och har mer och mer lärt mig att lita på mina egna intuitioner och stå för dem. Nu bär det frukt.

För ett år sedan blev jag tvungen att avsäga mig det roligaste arbete jag ditintills haft – som verksamhetsledare för Leader Södertälje Landsbygd, som jag själv dragit ett stort lass för att få igång. Jag blev engagerad i att rekrytera min egen efterträdare eftersom det var för
tidigt att släppa taget helt om ett initiativ där jag själv i så hög grad varit
pionjär – och det visade sig att arbetet med att rekrytera kom ovanpå allt annat och jag var ju redan efter. Det var en pärs.  Jag har behållit en roll som ”seniorrådgivare”. Det betyder att jag stöttar den nye verksamhetsledaren – på dennes villkor! Det är jag nöjd med att jag kunde byta roll på det viset. Men när väl denna lyckade rekrytering var klar, så blev hålet i inkomst märkbart stort och jag blev tvungen att söka nya inkomster. ”Tillväxt” som är så populärt rycker och sliter i en.

Hur som helst. När jag nu till sist fått den position som förtroendevald där det går att göra något, så har tiden krympt ihop. Jag gissar att det här är typiskt för nämndarbete och något som en framgångsrik
amatörpolitiker med ambitionen att samtidigt stå mitt i livet regelmässigt råkar ut för. Jag har ju hört visan från andra förut. Jag är inte ung och oerfaren längre. Jag kan hantera situationen och se till att jag inte bränner ut mig själv. Men jag har länge sett att det är alltför få människor engagerade i politiken och jag förstår nu orsakerna lite bättre är förut. Vi har ett generellt problem.

Lyckligtvis har vi nu ett gott samarbetsklimat i Miljönämnden – över både parti- och blockgränser! Jag tror det är helt nödvändigt. Jag tror vi måste utveckla detta ännu mer. Men tack vare att det finns ett grundförtroende för att de andra tar ett ansvar, är det inte en total
katastrof att vara tvungen att släppa ibland.