Avslutning … och begynnelse…

Det blev vid mötet återremiss på både Nästäppan och Farstanäs, men efteråt upptäcktes att Farstanäs var ett remissyttrande och tiden går ut 17/12. I sådana lägen är det viktigt att stämningen i nämnden är bra, vilket den är i det här fallet. I ärendet om Centralens Bar&Kök hade ägaren begärt att få framföra sina synpunkter innan vi fattade beslut. De menade att ett tillstånd endast till 22.00 vore detsamma som att stänga verksamheten. De berättade också att de nu gjort allt de skulle för att förebygga störande buller från musik och stökiga gäster. Ulrika kunde bekräfta att sakerna nu var gjorda, till sist, och hon förordade själv att ändra förslaget. Hotet av ett hårt nämndbeslut hade haft sin verkan och nu var det inte längre behov för att fullfölja det. Tillståndet gäller nu till 24.00 fram till dess att den planerade inglasningen är gjord.
Själva avslutningen var fin. Vi har arbetat bra tillsammans i den här nämnden – sakligt och utan politisering. Det påpekade ordförande Boel Godner och jag håller med. Till Miljönämnden utser partierna personer som är miljöengagerade och kunniga i sitt område. Det är en balansgång att vara politiskt utsedd i en nämnd och vi har klarat den bra. Lars Johansson gjorde en resumé av allt som hänt under hans tid (ungefär tre år nu), och det var en hel del. Stora förbättringar har bl.a. skett när det gäller hur miljöavgifter motsvaras av faktiskt inspektionsarbete. Det är en punkt jag tryckt en hel del på och det är ett arbete som fortsätter in i nästa period.
Tack alla kolleger i Miljönämnden 2007-2010, för gott samarbete!

Söndagsutflykt till Farstanäs

Jag gjorde idag en familjeutflykt till två av de platser som är uppe på Miljönämnden på tisdag (7/12) – ärende 6 ”Nästäppan” vid Håknäs och ärende 7 Farstanäs – båda i Järna kommundel. I båda fall remissyttrande i planprocessens första steg där Miljönämnden för in de synpunkter som kommer att följa ärendet. Det vi yttrar är viktigt. Det här är vår chans att föra in aspekter och synpunkter i processen.

Det var på båda platserna människor ute, så jag passade på att prata och lyssna lite. Det kändes bra. Den jag pratade med på Campingområdet tyckte, inte så överraskande, att vi skulle stoppa planerna på att göra om campingen till mer permanent bebyggelse. Jag kände mig också tveksam till det vettiga i att ändra konceptet här. Som det är nu, så är det öppet för många människor att njuta av platsen. Om det nya konceptet är mer ”exklusivt”,  t.ex.  genom att vara dyrt, kan det ha en folkhälsoaspekt. Vart skall de människor som blir upprivna ifall konceptet ändras ta vägen när de behöver andas? Risken är att de blir tvingade att söka sig längre hemifrån vilket skapar mer resavstånd och sämre livskvalitet. Två av de fyra föreslagna områdena för ny bebyggelse är idag upptagna av husvagnscamping. Det kan hända att jag skall ta upp en fundering kring dessa. De två områdena uppe i skogen som nu är obebyggda har jag inga sådana invändningar emot.

För Nästäppan hittar jag inget att tillägga till det kontoret redan tagit upp.

Den gamla nämndens sista möte

Den 7 december finns tre stadsbyggnadsärenden på bordet – en remsa mellan E20 och Genetaleden där det finns förslag på industriområde, som vid första anblick ser ut att vara en god idé för att nyttja ett annars obrukbart område, men som dock (enligt kontorets bedömning) faller på avrinningen. Det behövs ytor – bl.a. för att hålla vattnets kretslopp friskt. Det är en av mina ”käpphästar”. Alltså håller jag med kontoret. Sedan är det ett bostadsprojekt i Håknäs nära Järna och ”drömbyn” vid Farsta som varit uppe som kontroversiellt ärende i Länstidningen. Jag tänker göra dessa två plus Talbyskogen, där det finns en ansökan om att ta bort 3000 kvadratmeter från naturreservatet, till familjeutflykt i helgen. Vi gjorde en sådan familjeutflykt av förra mötets stadsbyggnadsärenden också och det kändes bra på flera sätt.

Stadsbyggnadsärendena brukar ge upphov till bra samtal i nämnden och ibland kommer man under dessa samtal på nya aspekter. Här kommer nämndens kompetens till sin rätt.

I övrigt är det myndighetsutövning. De som fått förelägganden om att åtgärda sina avlopp återkommer. En del är klara och föreläggandet tas bort, andra har påbörjat och föreslås få mer tid och några har knappt börjat och då föreslås utdömande av vite. Jag har inget att invända emot kontorets bedömningar efter en snabb genomgång, men jag är alltid öppen för om det dyker upp någon synpunkt jag inte tänkt på förut. Kontoret vill förelägga Centralens Bar&Kök att stänga kl 22 efter klagomål om störningar med ljud och visad oförmåga eller ovilja att rätta till det. Det är jag med på! Opinionen för långa öppettider på natten är högljudd, men det hjälper inte i det här fallet. Ett centralt läge är attraktivt och medför rimligen också ett stort ansvar.

En ansökan från Scania är uppe för remiss. Ärendet är stort och tekniskt. För fyra år sedan var en 100-sidig bunt från Scania det första som mötte mig som ny i nämnden och den bunten gav mig en redig huvudvärk. Jag vill ju förstå ärenden jag är med och beslutar! Det tog en hel del energi den gången att konfronteras med ett hundratal helt nya begrepp. På fyra år har jag dock inte hört något annat än att Scania är seriösa i sitt miljöarbete och jag har inte hört om några specifika fallgropar.

Antagligen blir det ett kort möte denna gång. Inte minst därför att flera i nämnden (däribland ordföranden) är inblandade i tidskrävande politiska förhandlingar. Förra mötet var exceptionellt effektivt.