Nya spår för Södertälje – 26 april i Stadshuset i Södertälje

Möt några av landets främsta experter på kollektivtrafik, light rail och dess roll för samhällets utveckling.

Södertälje Kommun har ett ambitiöst miljöprogram men lider under ett antal strukturella problem inom kollektivtrafiken. Trots att staden sannolikt har flest järnvägsstationer per capita i landet är också bristerna stora på tågsektorn.

Hur skulle ett modernt “europeiskt anpassat” tågsystem se ut och vilken roll spelar effektiv järnvägbunden trafik för den regionala utvecklingen? Vilka erfarenheter kan vi dra från andra håll i Sverige?

Alliansgruppen för Miljöfrågor bjuder in till ett seminarium – Transport allians 26 apr – (kl. 19 i Stadshuset, Södertälje) som syftar till att undersöka utmaningar och framförallt möjligheter, särskilt inför en framtida höghastighetsbana genom området.

Vi får träffa följande experter:

Christer Ljungberg, VD Trivector Trafikplanerare

Thomas Lange, delförfattare Projekt Den Goda Staden, Transportkonsult

Ragnar Hedström, forskningsingenjör VTI, ansvarig för Norrköpings projekt Light Rail

Jan Gustavsson, Trafikverket, Mistra, Göteborg

Tiina Ohlsson, Trafikverket, Stockholm

Samt medverkande från SL, Mälab m fl.

Välkomna!

.