Finns Gud del 3 – Verklighetsperspektivet

Tankar är inte något abstrakt vi producerar utan något verkligt vi fångar upp med våra olika sinnen – däribland hjärnan och vårt eget tänkande. Med vår egen tankeverksamhet skapar vi i tankevärlden. Om jag har förmågan att forma egna tankar med hjälp av det jag fångar upp utifrån, forma en tydlig idé som står i viss harmoni med världen d.v.s. inte direkt bryter mot de faktiska naturlagarna, och har förmåga att med min envishet och obändighet bära igenom idén mot allt möjligt praktiskt motstånd, så kan jag skapa! Då är ”jag” på samma slags plan som det som ofta lite oegentligt kallas ”Gud”. Men skulle jag tro att jag själv är det allra högsta av väsen i världsalltet, och jag inte inser att de bästa av mina tankar faktiskt har inspirerats till mig av högre stående andar – då har jag nog drabbats av en allvarlig form av hybris! Och jag menar inte bara andra mänskliga andar som Beethoven, Einstein och Socrates, utan jag menar också andar som inte har någon fysisk kropp alls…

Jag har lärt mig en teknik som handlar om att arbeta med natten. Eftersom jag har praktisk erfarenhet av att tekniken fungerar och att mina egna erfarenheter stämmer med det jag lyckas ta till mig av de bakomliggande teorierna, så har min anledning till att ifrågasätta teorierna blivit allt mindre. Och att min syn på en massa saker då bryter av från ett allmänt outtalat ”konsensus” stör mig inte – annat än att det är synd att det är så svårt att tala om dessa saker. De borde diskutteras mellan människor!

Det som händer när jag sover är att mitt jag och min själ lämnar kroppen och istället kliver andra andar in i kroppen och ser till att den inte dör medan jag är borta. Jag själv tillsammans med min själ går ut i den andliga världen, men i den här konstellationen förlorar jag medvetandet, så jag är inte normalt sett medveten och minns inget av det som hänt. Jag kan träna mig så att jag fortsätter att vara medveten medan anden och själen lämnar kroppen. Jag har gjort lite sådan träning och det har hänt vissa saker. Kroppsfritt medvetande och medvetande om den andliga världen har hänt mig vid olika tillfällen och i olika grad. Särskilt en gång sommaren 1990 hade jag en tydlig och kraftfull sådan upplevelse som skakade om mig helt och hållet. Sedan den gången bärs jag av en inre säkerhet – en inre orubblighet – som har gett mig mod att ibland gå rakt emot strömmen och att säga ifrån oavsett om jag har stöd i någon annan människa eller inte. Det har också – för att balansera saken – vid andra tillfällen hållit mig tillbaka från onödiga konfrontationer. Om jag konfronterar så gör jag det därför att jag tror att det kan ha en positiv effekt. Jag kan ju missta mig, men jag konfronterar inte bara för att.

Ett väsen jag möter varje natt är det jag kallar min ängel. Min ängel är en god vän som – om jag på kvällen ställer en fråga som jag brottats med – kan ge mig ett svar som jag vaknar med på morgonen. Men ängeln kan också vara lite skarp. Om jag alltför länge låter bli att ställa de där allvarliga och öppna frågorna och bara går på i ullstrumporna som om jag alltid visste bäst – då kan det hända att min ängel kommer och ställer till med något för att få uppmärksamhet och därmed undvika en värre olycka. Det har jag också varit med om några gånger. Det är alltså bäst att lyssna på de där små signalerna som en ond rygg eller en dikeskörning. Allra helst vara så öppen och lyssnande att jag undviker även sådant. Just nu har jag genomlidit några dagar av en plågsam muskelkramp. Jag är inte riktigt säker på vad min ängel ville säga mig den här gången, men något är det och för att få reda på vad det är måste jag lyssna noga och det betyder att jag skall ta det så lugnt jag kan med allt som inte är absolut nödvändigt att göra.

När det bullrar förmycket omkring en så kan man inte höra vad ängeln vill säga.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s