Miljönämnd 30 januari – tankar kring ärendena med betoning på verksamhetsplaneringen

Det är synd att vara bortrest just när så mycket verksamhetsplanering skall upp. Så jag har gjort en genomgång av vad jag observerar – så får vi se hur det går.

Här är min genomgång av ärendena;

5. Jag har gjort följande noteringar i kanten att  fundera över:

Sid 7 – uppställningen är svårbegriplig

Sid 8 – VA-plan skall tas fram som skall ersätta Kretsloppspolicyn (detta är bra då policyn anklagats av jurister för att skapa otydlighet angående mandat)

Sid 9 – Mål 3”minst en aktivitet” för att bidra till bättre slamaktivitet. Fråga vad det är för aktivitet. Den som läser satsen blir knappast klokare.

Mål 2; Fråga vilken som är %andel 2013.

Mål 4; 80% låter otillfredsställande. Var ligger vi nu?

Sid 11 – Formuleringen för ”Miljönämndens långsiktiga mål”, sista meningen kan förbättras. Jag tycker den föreslagna formuleringen är alltför svag vad gäller företagarnas förtroende för kontollen och jag kan föreslå en formulering som inte skiljer på gästers och företags upplevelse: ”Såväl konsumenterna som livsmedelsföretagen har förtroende för kontrollverksamheten som en god grund för att välja produkter och för att upprätthålla tryggheten med livsmedel.”

Lite längre ned vill jag ha ett tillägg till satsen ”Besluten skall vara….” nämligen ”… och hänvisa till verklig livsmedelsfara”.

Sid 12 – Överföringen av Naturskolan till Miljönämndens område tycker jag är bra. Jag tror det blir en verklig rationalisering och tillvaratar synergier.

”… planeras Tunaskogen … att bli ett naturreservat” – är det inte för tidigt att säga. Vi skall väl utreda förutsättningslöst i sommar?

Sid 13 Angående Ekokommunen – så saknar jag samverkan med externa aktörer som skulle kunna stärka arbetet med bl.a. internetportal. Med tanke på att det finns så mycket på internet, så tänker jag att det krävs en bred samverkan kring något riktigt bra för att det skall löna sig att utveckla en portal. Med externa aktörer menar jag sådana som SNF, Omställningsrörelsen, BERAS, Fältbiologerna o.s.v. Miljönämndens engagemang bör stärka och komplettera civilt och privat engagemang och inte riskera att konkurrera med det. Därför tänker jag dialogen med alla dessa aktörer blir viktig inför en satsning. Kanske blir en sådan dialog på bekostnad av att satsningen tar lite mer tid att utveckla.

Ärende 6:

Totalbugeten: OBS IT-satsningen; När man gör en sådan är det viktigt att den är väl genomtänkt. Den snabba utvecklingen gör att saker snabbt blir omoderna igen. Antagligen en korrekt satsning, men värt att ställa frågor om.

Nämndens egen: Var ligger pappers- och portokostnaden för utskick?

Livsmedelskontrollens interna: Det ligger inte på vårt bord här, men jag ifrågasätter det vettiga i självfinansieringsprincipen för framför allt livsmedelskontrollen. Den drabbar små aktörer och aktörer med ovanlig verksamhet, och det är svårt att komma åt de aktörer som tjänar pengar på oredlighet inom livsmedel. Det är detta t.ex. hästköttsskandalen handlar om. Ett djur medicineras och bedöms därför olämpligt som livsmedel. I samma ögonblick uppstår en vinstmöjlighet för den skrupelfrie. Om kostnaden för arbete med att avslöja sådana här saker skall fördelas på alla som arbetar med livsmedel kommer oskyldiga att drabbas, eftersom de skyldiga har olika (olagliga metoder, juridiska finter, ”målvakter”, konstiga bolagsformer o.s.v.) metoder som effektivt skyddar sina resurser. En annan sak är att det ofta är bristande kompetens bakom fel – och jag menar det behövs en kompetenssatsning på samhällsskala här, som inte kan bäras ekonomiskt av de alltför få som idag har någon kompetens på området och dessutom lyckas driva företag.

Men dessa frågor ligger, som sagt, på andra bord än det som gäller just nu.

Området Hållbar Utveckling: Tydligen är tanken att detta är kommunekologens uppgift. Jag tänker att det är dags att fundera mer över kommunekologens tjänstebeskrivning och uppgifter – nu när Bosse Ljungberg pensioneras efter många år och en ny skall rekryteras. Här kommer frågan om samverkan med externa aktörer in igen. Kan det ligga i uppdragsbeskrivningen?

Område Naturskolan: Den här satsningen är bra – efterlängtad av många.

Ärende 7:

Sid 2; Meningen mitt på sidan ”Kontrollen skall vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet” måste vara ett misstag! Inte vill vi ha likriktning i utbudet av livsmedel och kvaliteten är väl kunderna vuxna att själva bedöma! Den här satsen måste bytas ut! Förslag: ”… livsmedelssäkerhet och redlighet” eller ”förebygga negativ påverkan på hälsa och säkerställa att information om innehållet finns och är korrekt”.

Sid 7; Jag tycker 600 tim ”Egen och gemensam tid” per år är ganska mycket. Kanske nödvändigt i tider av omorganisation, hög personalomsättning och kompetensluckor som behöver fyllas i. Men ett obs för att det ändå är en hög siffra.

Sid 11; Att kontrollpersonalen bara utför 500 tim planerad kontroll av totalt 1800 tim arbetstid per år verkar lågt i mina ögon. Det stämmer inte heller med Ärende 8, som tyder på att det borde vara 600 tim – eller snarare mer med tanke på tabell 2.

Längre ned om kompetens: Tyvärr ger inte högskolorna den kompetens på området jag skulle önska – den är alltför ensidigt industriinriktad och har för lite grund i livsmedelshantverk och jordbruk (råvarans grund), men det ligger inte heller på detta bord nu.

Ärende 8; punkt 4 ”Riskbaserad kontroll”

Totalt intryck; Återremiss på 5 och 6. OK på 7 med ändring av formulering. Ärende 8 – OK.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s