För och emot naturreservat i Tunaskogen

På senaste miljönämnden hade vi ett förslag om att bilda naturreservat i Tunaskogen som informationsärende. Alltså inte som beslutsärende utan bara information. Initiativet kommer från Miljökontoret och skall inte förväxlas med medborgarförslaget om naturreservat i Tunaskogen från Aurora Unge som gäller ett annat område. Miljönämnden har inte heller tagit ställning ännu – och har gott om tid på sig att göra detta.

Miljökontorets förslag gäller skogen mellan motorvägen och Järna. Aurora Unges medborgarförslag gäller skogsområdet närmast Norrtuna – på andra sidan järnvägen. Båda förslagen är föremål för intressekonflikter. Medborgarförslaget har av Kommunfullmäktige remitterats till Järna kommundelsnämnd för beredning och beslut – inte till Miljönämnden. Varför inte egentligen? Kommunens kompetens när det gäller naturreservat finns ju i Miljönämnden. När medborgarförslagen tas upp i Kommunfullmäktige (KF) går det fort. Kommunstyrelsens förslag rabblas och klubbas. Men inget hindrar att någon reser sig upp för att föreslå något annat, så att det åtminstone blir en debatt som kanske slutar med en lite bredare beredning är remiss till en eller annan facknämnd för beslut.

En god sak är att det finns tid att utreda allt det här närmare. Vår nuvarande kommunekolog går i pension och det kommer att ta tid att rekrytera en ny. Innan den nya är på plats kommer det här ärendet inte att avgöras och det betyder att vi har sommaren på oss. Miljönämndens ordförande Patrik Waldenström (mp) föreslår att vi skall göra vandringar i området under sommaren tillsammans med den nya kommunekologen och med andra intressenter. Det tycker jag är ett bra förslag. Då kan ett väl avvägt förslag växa fram. Gränserna för ett eventuellt naturreservat är inte skrivna i sten ännu. Inte heller reservatsbestämmelserna. Hur ser friluftslivets och företagarnas behov ut i Järna om dessa får tala med varandra ordentligt? Det här kanske kan bidra till att ge oss en helt ny och bättre process än den vi haft hitintills?

Jag kommer att ha uppgiften att lägga fram min syn på det här i den moderata gruppen i Järna och i  Södertälje. Jag har inte själv tagit ställning och kommer inte att göra det förrän jag har förstått de olika intressena. Sedan kommer det hela att debatteras på moderaternas medlemsmöte för beslut hur vi skall ställa oss, och det beslutet kommer jag naturligtvis att vara lojal med oavsett vilket det blir. Sådana är spelreglerna. Frågan just nu är hur jag skall ställa mig och hur hårt jag skall argumentera för det jag till sist kommer fram till.

Skönt att det finns tid. Jag har faktiskt nollställt mig för att tills det blir nödvändigt enbart lyssna, ta in och testa olika arguments hållbarhet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s