BERAS i Vitryssland

Jag har hela denna vecka varit i Minsk med en grupp för att starta upp ett nytt projekt som syftar till att stärka upp utvecklingen av ekologiskt lantbruk och BERAS i Vitryssland. Svenska partner är Biodynamiska Forskningsinstitutet, Södertörns Högkola, Ekologiska Lantbrukarna, Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn och Gröna Kusten Ek För. De var alla representerade på resan. Projektet stöds av Svenska Institutet och är ett tematiskt partnerskap med Sverige, Litauen och Vitryssland och skall pågå till slutet av 2015. Jag är projektledare och denna resa är projektets uppstartsmöte.

Min historia med Vitryssland började för drygt 10 år sedan när en ung och mycket målinriktad lantbruksstudent från Vitebsk hade bestämt sig för att starta den första ekologiska gården i landet och med den frågan vänt sig till professorn i ekologiskt lantbruk i det land som var känt för att kunna ekologiskt lantbruk. Professorn ifråga – Sten Ebbersten – vidarebefordrade frågan till mig, eftersom han kände till att jag ägnat mig en del åt Ryssland. Jag började konversera på e-post och blev imponerad av den unge mannens målmedvetenhet, och jag hade samtidigt en idé i huvudet som jag ville pröva.

Den unge mannen hette Dzmitry Lutayeu – smeknamn: Dima. Han fick komma till oss först och så ordnade vi praktikplats på en ekologisk mjölkgård i Västergötland – Skäveruds gård-  och senare också på ett biodynamiskt småbruk med får, grönsaker, smådjur och direktförsäljning till konsument (Uppmälby) och fick dessutom möjlighet att gå den ”högre kurs för ekologisk produktion” för ekologiska lantbrukare som Sveriges Lantbruksuniversitet på den tiden höll. Eftersom han var duktig på alla sätt ordnade han senare själv andra gårdar att arbeta på och blev totalt 2 år i Sverige.

När vi långt senare sökte partnerorganisationer för BERAS, så undrade vår Litauiska partner om vi ville ha en partner i Vitryssland också – och det ville vi! Även om Vitryssland inte har kust till Östersjön, så rinner en tredjedel av landets yta ut i Östersjön via olika flodsystem. Deras lantbruk är alltså med och bidrar till Östersjöns övergödning, och därmed bör de vara med i projektet. EU har en god anledning att satsa resurser på utveckling av ekologiskt lantbruk i Vitryssland eftersom det bidrar till att minska övergödningen av Östersjön. Vår partner blev en NGO som heter ”International Publik Association of Animal Breeders East-West” – IPAAB – en organisation som stöttar lantbrukare med djurhållning i landet.  Jag tänkte naturligtvis på Dima, och när vi fick tillfälle att träffa vår partner tipsade jag om honom – och nu är det han som är vår projektledare för Vitryssland. Han hade då lyckats avancera till vd för ett Vitryskt storjordbruk med ungefär 5000 hektar åker – ett arbete som han fick sluta för att kunna flytta till Minsk och börja på IPAAB.

Min första resa till Vitryssland var vintern 2011. Vi besökte då den gård som IPAAB föreslagit som blivande ekologiskt demonstrationsjordbruk efter BERAS kriterier och bjöd lantbrukarparet att komma till Järna för att se vad en omläggning till ekologiskt skulle innebära. De kom i augusti samma år och besöket var lyckat. Bondparet – Dimitry Krylov och Halina Valchanina – bestämde sig för att satsa på att lägga om gården. Vid nästa besök i mars 2012 satte vi igång omläggningen och vid vårt besök nu var gården under omläggning med växtodlingen ekologisk och djurhållningen under omläggning och samtidigt pågår byggande av ett mejeri för produktion av ost och färskmjölksprodukter för försäljning i Minsk är på gång och planer finns för att bygga upp ekoturism på gården. Men det fordrar ytterligare en del investeringar. Men tydligt är att varje gång vi kommer så har det hänt saker med gården. Det går framåt.

Lantbruket i Vitryssland består av fyra helt olika ”gårdstyper”. Den mesta åkermarken sköts av statsägda storjordbruk – mycket stora industrijordbruk. ”Vår” gård – DAK-gården – hör till en betydligt mindre grupp privata halvstora jordbruk med runt 50 hektar åker. DAK har numera cirka 100 hektar och hör därmed till de större i den gruppen. Den tredje gruppen är ”Tjastniki” – som har cirka 2-3 hektar och producerar mycket av det som säljs på marknader. Den gruppen producerar enligt en annan NGO vi träffade på resan bl.a.en stor del av landets potatis. De här två grupperna har de bästa förutsättningarna för att kunna lägga om till ekologiskt. Den fjärde gruppen är de som odlar c:a 400 kvadratmeter till hushållet. De är också en viktig grupp. Det är ofta så att mormor och morfar bor därute vid odlingen och har barnbarnen hos sig hela sommaren medan föräldrarna arbetar i staden. Det här innebär ju att barnen i Vitryssland i hög grad får en direkt relation till maten och hur den odlas!

Det finns förebilder för omläggning av stora gårdar, inklusive den typ av gård som är ett typiskt statsjordbruk, men man får inte underskatta svårigheten att lägga om ett statsjordbruk. Förutom de rent tekniska svårigheterna, så måste man inse vad det innebär att gården helt och hållet sköts av anställda och med politiker som ägarrepresentanter. Den som har praktiska erfarenheter av hur ”lätt” det är att styra om en svensk kommun i en helt ny riktning kan göra sig en föreställning. Jag tror knappast att det är enklare i Vitryssland än i t.ex. Södertälje kommun.

Vid resan förra året fick vi ett möte på stadshuset i Minsk med guvernören för Minsk och på kvällen kunde vi se oss själva på TV-nyheterna. Denna gång var vi kallade till ett stort möte på Parlamentet lett av vice ordförande för deras utskott för ”Miljö, Naturresurser och Tjernobylkatastrofen”.

Hur pass bra mötet gick kommer vi att kunna utvärdera om ett par veckor när de officiella mötesanteckningarna publiceras och vi kan se de TV-inslag och tidningsartiklar som antagligen blir följden. Men det finns i alla fall ett tydligt stöd för BERAS, vilket vi är glada för.

En del gammaldags jordbruksexperter har mycket svårt att tro att det går att odla med bra produktivitet utan tillsatser av något slag, och att det är den tillsatsen som är hemligheten. De spekulerar då gärna i utgrävning av torv och näringsrikt sjöbottensediment och t.o.m. i att det skulle vara gödsel från konventionell produktion – eller åtminstone någon hemlig och mycket tekniskt avancerad specialtillsats. Men det handlar faktiskt om att kvävet till protein och kolet till kolhydrater och fett  tas från luften, energi från solen och att man ser till att inte förlora fosfor och andra ämnen ur kretsloppet – och att tricket är att balansera de olika arterna av växter och djur på gården till ett levande ekosystem genom att låta varje art spela sin specifika roll! Då kan själva ekosystemet integrera allt mer mineral och andra ämnen. Då blir själva brukandet en kolfälla samtidigt som det producerar nyttigheter. Då behövs ett minimum av tillsatser utifrån. Naturligtvis kan man någon gång behöva kompensera en specifik brist eller lösa en specifik brist med något speciellt – men det är ju inte fråga om någon slags alltillsats så att man startar någon storindustri som löser problemet. Det kräver istället ganska avancerade ekologiska kunskaper och förmåga att utveckla helheten. Bonden utvecklar dessa kunskaper i arbetet, men behöver en stadig grund för att kunna börja utveckla det vidare själv. Det här måste utvecklas bonde till bonde!

Det är verkligen svårt för en traditionellt utbildad jordbruksexpert eller jordbrukare som inte upplevt saken.  Det är därför vi vill lägga fokus på att bygga upp ett levande exempel och på att bygga upp en grupp människor i landet som verkligen förstår saken på djupet. Det finns potential för att det här skall kunna bli en verklig folkrörelse i landet, så det gäller verkligen att kunna etablera och visa upp de verkligt goda exemplen och göra dem till basen för utbildningar av olika slag.

Annonser

En tanke på “BERAS i Vitryssland

  1. Hej Hans
    Vet inte om min kommentar försvann… Ville säga att det är verkligt roligt och spännande att höra om det jobb ni gör. Fantastiskt det som pågår, kul! Varm häls 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s