Ta chansen att ändra beslut om Lübeckmodellen!

Skogsforskningen i Sverige har de senaste åren sakta men säkert börjat svänga mot en alltmer positiv och öppen hållning gentemot genuint ekologiska metoder som kontinuitetsskogsbruk och naturnära skogsbruk, vilket Lübeckmodellen är en kombination av. Bl.a. visar en ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Future Forrests att blandskogar i jämförelse med monokulturer ger positiva effekter för flera ekosystemtjänster inklusive trädtillväxt.  Kontinuitetsskogsbruk står för att kalhyggen undviks så att skogen behåller sin kontinuitet. Naturnära står för att man har en naturlig blandskog som mål. Det traditionella huvudargumentet för kalhyggesbruk har hämtats från en s.k. ekonomisk nuvärdesanalys och från snäv ekonomisk analys som enbart tar hänsyn till virkesvärdet. Detta trots att denna metod är uppenbart olämplig eftersom den värderar pengar i handen idag högre än pengar i framtiden.  En tusenlapp i handen idag värderas högre än 120 kr per år i tio år. Inte konstigt då att ett kalhygge idag ser ut att bli mest lönsamt! I noggrannare ekonomiska analyser där man ger även annat än virkesförsäljningen ett värde framstår kontinuitetsskogsbruk och naturnära skogsbruk som klar vinnare!

Länstidningen rapporterade 23/2 under rubriken ”Lübeck inget för Tälje” att Tekniska Nämnden beslutat att avslå min motion att införa Lübeckmodellen i Södertälje. Det som förvånar mig i detta är att nämnden trots att jag pekat på stora och tydliga brister i kontorens utredningar, bland annat att man inte alls beaktar naturdelen utan endast kontinuitetsdelen väljer att anta kontorets förslag utan vidare kommentar. Möjligen har det faktiska sakläget och mina argument inte nått fram.

För det första har utredaren missuppfattat hur en omläggning skulle gått till och föreställt sig en onödigt dyrbar metod och att ett införande av Lübeckmetoden skulle innebära ett förkastande av nuvarande nyligen framtagna skogsbruksplan. En stegvis omläggning som drar nytta av nuvarande plan och som bygger upp kommunens egen kompetens är vad jag själv förordar. Dessutom har nuvärdesmetoden okritiskt använts. Jag har i Reservation Lübeckmodellen påpekat en hel rad brister i utredningen.

Lyckligtvis är besluten i nämnderna bara underlag för beslut i Kommunstyrelsen (KS) och i Kommunfullmäktige (KF). Ewa Lofvar-Konradsson (mp) har ännu chansen att ta ett annorlunda beslut i KS, i och med att det kommer fram nya fakta. Bl.a. har sedan sist Linköpings kommun genomfört en betydligt noggrannare utredning än den som åstadkommits av våra egna kontor. Sammantaget visade analysen att sceniariet med kontinuitetsskogsbruk bäst uppfyller kommunens mål med skogsbruket!

Ta chansen, Miljöpartiet, att välkomna denna motion och ni slipper få ett dåligt beslut i denna fråga emot er i kommande valrörelse!

Hans von Essen (m), ledamot i Kommunfullmäktige i Södertälje kommun

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s