Kommentarer Miljöplan Södertälje 2012-2016

Jag fick fatt i den här Miljöplanen sent. Miljönämnden är tydligen den sista att få den och jag har inte haft tid att söka upp den själv. Här kommer lite snabba tankar.

Inledning

Inledningen bör vara kraftfullare. Södertälje kommun har en ledande roll i att utveckla ett ekologiskt kretsloppssamhälle och konceptet för Östersjövänlig mat, vilket redan är internationellt och nationellt uppmärksammat. Ett aktivt miljöarbete är avgörande för kommunens utveckling. En god miljö innebär att kommunens invånare mår bra, vilket inverkar på alla andra parametrar inklusive de ekonomiska. Mätbara mål är inom detta område svagt utvecklade och globalt är utvecklingen trots att klimatförändringen uppmärksammats inte positiv. Södertälje kommun har en unik möjlighet att i samverkan med andra aktörer ta en ledande roll och visa vägen genom att utveckla nya tänkesätt och metoder som utgår från att utveckla långsiktigt miljötänkande i människors vardagsval och vardagsliv.

Vatten

Sid 7  ”…intrång i grönstrukturen får endast ske om förlusten av grönområde vägs upp av annan samhällsnytta.”   Svag formulering – förslag ” … får endast ske om det kan visas att miljön i sin helhet vinner på ingreppet”

Energi och klimat

Livsmedelskedjan, som har den största betydelsen, har glömts bort. En genomsnittlig svensk använder 4000 kvm åkermark för sin livsmedelsförsörjning. Med en bra kost, som är både välsmakande och hälsosam, kan den arealen minskas till 2000 kvm, samtidigt som klimatpåverkan kan vändas från att vara hälften av hela klimatpåverkan globalt till klimatneutralt. Kostenheten, som ansvarar för 20 000 portioner dagligen, har belönats med WWF´s Earth Hour Challenge hederspris för sitt framsynta arbete. Eftersom alla äter mat och en stor del av allt som sker i samhället har samband med arbetet att få maten från jord till bord, finns det livsmedelsaspekter i stort sett överallt. Ett ökat fokus på omsorg i maten har dessutom den goda effekten att uppfylla kulturella behov, som annars måste fyllas med andra aktiviteter som kan ha hög kostnad för miljön.

Relatera klimatmål till ekologiska fotspår och inte till yta. Det skall inte vara möjligt att i siffror förbättra status genom att utsläpp flyttas till utanför kommunens gränser. Det är invånarnas konsumtion som är styrande. Mål som utgår från produktionen är naturligtvis också viktiga, bara allt sätts i sitt sammanhang.

Bebyggelse och transporter

Sid 11, andra stycket.   ”… möjligheter   …. Ger möjligheter”. Det räcker med en gång.

Kollektivtrafiken på landsbygden behöver nytänkande. Ledbussar som går nästan tomma på landsbygden kanske inte är det bästa sättet att lösa transportbehovet. SL´s utredningar är ofta alltför ytliga och utgår från idéer som gäller i stadsmiljö. Vi måste se till att ett attraktivt boende på landsbygden utan bil är möjligt. Den som redan skaffat bil kommer i allmänhet att använda den – hela vägen. I det läget att bilen finns och står hemma i garaget är det svårt för kollektivtrafik att konkurrera i en konkret situation. Att inte alls ha bil eller att flera delar på en bil kan frigöra så mycket ekonomi att det blir attraktivt för den som är villig att ta det steget. T.ex. kan det minska pressen på inkomster så mycket att kollektivtrafikens brister blir lättare att leva med. Det kan ge möjligheter att faktiskt vara mer på landsbygden för den som väljer att bo där. Olika kombinationer av småbussar, taxi, organiserad samåkning och cykel kan vara attraktivt. Boende för handikappade på landsbygden som idag använder mycket taxi, skulle kunna minska detta beroende, men brist på helhetstänkande och brist på fokus på landsbygdens frågor blockerar idag lösningar som inte borde ligga långt borta.

Sid 9  ”Södertälje strävar efter  * en fortsatt tillväxt som sker genom hushållning med naturresurser … ” Konstig mening. Vi behöver inte sträva efter tillväxt i Södertälje (den sker även om vi inget gör – men då inte på ett sätt som vi önskar) och tillväxten sker inte genom hushållning med naturresurser. Stryk punkten; skriv istället att Södertälje strävar efter en miljö som uppmuntrar hållbar livsstil. Kanske också något om nödvändigheten av att optimera markanvändning genom att på klokt sätt kombinera olika intressen som kan samsas.

Konsumtion och beteende

Det framgår av texten att ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan svenska hushåll åstadkommer kommer från det vi äter. Globalt kommer hälften av klimatpåverkan från livsmedelskedjan enligt nya uppgifter från FAO. Att det i Sverige är så lite (om det inte handlar om gamla siffror – det skedde nyligen en uppgradering från 30 till 50% sedan erosion och mullförluster räknats in) beror antagligen på att vi lägger så lite pengar och på mat jämfört med annat.  Potentialen att påverka genom maten är större än fjärdedelen och vi också ser hur vår hållning till maten påverkar hela vår livsstil. Att vara medveten om och påverka hur maten vi äter produceras knyter oss an till vårt livsgrundlag. Det ger oss en konkret relation till jorden som vi är beroende av och gör oss stabilare och tryggare. Det handlar om långt mer än att välja ekologiskt odlade produkter – vilket i och för sig är positivt – men det handlar också om att lära sig att laga mat ur naturens årstidsbundna överflöd, minska spill och att samarbeta med lantbrukare för att åstadkomma en odling som både ger produkter av hög kvalitet, ett rikt landskap, viktiga naturupplevelser och positiva miljöeffekter.

  • ”Medvetandet om miljöfrågor (Tillägg: ”och den egna livsstilens inverkan på miljön”) …
  • Ta bort ”färre leverenser”. Det är mer komplext än så. Att återknyta till lokal odling kan komplicera logistiken under en tid innan nya former hittas. Det måste ändå göras.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s