Livsmedelskedjans betydelse kan knappast överskattas

Jag menar att livsmedelskedjan är vår största miljöfråga och att nyckeln i frågan är att öka intresset och engagemanget för mat över huvud taget. Det innebär att många fler människor behöver komma in i mathantverket.

Mot detta verkar vår mänskliga rädsla för det okända – vår dagliga
mat har blivit något okänt.

Dels är vi rädda för gamla kända faror – bakterier och sådant – och dels är vi rädda för okända nya faror. Ibland är vi orationellt rädda för sådant som inte är farligt. Och så missar vi kanske just därmed att akta oss för något som verkligen är farligt. EU´s nya livsmedelslag kom till just av den anledningen. Stora aktörer inom livsmedelsindustrin inklusive forskare lade hela sin auktoritativa tyngd på att försäkra om att det inte kunde vara någon fara med att utfodra nötkreatur med köttmjöl. Att tro något sådant var vidskepelse. De blev trodda. Mycket länge blev de trodda. Alltför länge. Man såg inte varningssignalerna i form av fall av en variant av Creutzeldt-Jacobs sjukdom som började uppträda i Europa. Annars var det bara kannibaler på Nya Guinea som haft den här sjukdomen. Till sist var det inte möjligt längre att förneka ett samband. Nu slog det istället i andra riktningen. Jag tror åtgärderna mot ”Galna kosjukan” kostade fler människoliv i form av lantbrukare som tog sitt liv än själva sjukdomen gjorde. Oerhört kostsamt blev det i alla fall och många oskyldiga drabbades hårt av åtgärderna, som har skjutit långt över målet på många punkter. Det är inte bara orättvist när småskaliga producenter drabbas på grund av något som har att göra med industrin. Det är också farligt. Vi riskerar att slå ut just det som kan bli räddningen i en verklig krissituation.

EU´s nya livsmedelslag kom till med syfte att förebygga att något sådant som ”Galna Ko” sjukehistorien skulle kunna upprepa sig. Dels skall man kunna avslöja faror i god tid. Dels skall man inte överdriva åtgärderna och
inte tillåta att de slår åt fel håll.

Därför intresserar jag mig för ett ärende med den knastertorra titeln ” Remiss till revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter”.

Det är verkligen viktigt att livsmedelskontrollen har en rätt organiserad styrning så att den kan reagera tidigt och förebyggande – se okända faror i god tid – och låta bli att se faror där det faktiskt inte är så farligt. Denna livsmedelslag har i praktiken fått en hel del negativa sidoeffekter. Men jag tror inte det har direkt med lagen att göra. Det handlar snarare om hur lagen tolkas och om att gamla vanor lever kvar och att det finns stora brister i kunskaperna kring mat. Vem kan idag säga: Jag vet var den mat jag äter kommer ifrån och hur den har odlats?

Jag har alltså läst och grunnat över ”SOU 2011:223 revision av
livsmedelskedjans kontrollmyndigheter
” och – jag håller inte riktigt med om
Miljökontorets förslag till remissvar. Därför tänker jag föreslå ett eget. Så här ungefär:

”Kontrollen av kontrollerande myndigheter inom livsmedelskedjan och dessas effektivitet är viktigt. Miljönämnden tillstyrker utredningens huvudförslag som innebär att dels bygga vidare på de befintliga kontrollmyndigheternas respektive internrevisioner och dels att tillsätta ett råd för den nationella samordningen. Det kan vara en god idé att i detta råd, i enlighet med utredningens förslag, ta in aktörer som inte alls kommer från myndighetssfären utan från forskning, bransch eller civilsamhälle. Vi förordar i sådant fall en modell som bygger på trepartssamverkan, d.v.s. där stat, näringsliv och civilsamhälle är representerade och kommer till gemensamma omdömen.”

Jag har en vecka på mig att putsa på förslaget.

Annonser

En tanke på “Livsmedelskedjans betydelse kan knappast överskattas

  1. Om du/ni vill hjälpa företagen så tror jag att en stor del handlar om att bygga upp livsmedelsföretagens kompetens. Allt för många företag är idag beroende av konsulter. Hjälp företagen att öka sin egen kompetens så att dom själva kan ta ställning och förstå vad det handlar om. Europaparlamentet har t ex idag röstat igenom nya regler för hur livsmedel ska märkas (se http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Tydligare-markning-av-livsmedel-efter-Europaparlamentets-ja/). Hur ska en liten tillverkare klara av detta? Jo, om de har rätt kompetens så klarar dom av detta själva! Näringslivskontoret har här en stor potential att öka kompetensen hos livsmedelsföretagen.

    Katarina Wallin, samordnare livsmedelskontrollen Södertälje kommun

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s