Motorbana på Almnäs?

Vi hade ett kontroversiellt ärende uppe idag på Miljönämnden: Anmälan av motorbana på Almnäs.
Naturskyddsföreningen kom in med en viktig skrivelse efter att vi fått de egentliga handlingarna. Jag hann läsa den och därefter läsa in ärendet: men jag hann inte tala igenom ärendet med mina egna och inte heller gå djupare i det. Därför yrkade jag för bordläggning – och det antogs av nämnden. Vi behöver alla mer tid för att förstå bättre vad det egentligen är för beslut vi fattar.
Jag tycker det ligger något i Naturskyddsföreningens påpekande att en motorbana inverkar på tystnaden på ett sätt som kräver en djupare utredning än den motorsportklubben AMF´s själva gjort och som handlar om decibel och tillåtna nivåer. Tystnad är en kvalitet som man idag kan vara beredd att resa långt för att få uppleva! Och på vägen dit skapar man dessutom mer buller! Den frågan får inte hanteras lättvindigt. Naturskyddsföreningen påpekar även brister i undersökningen av hur grannar påverkas. De som köpt hus eller tomt i det nya området Jumstaberg reagerar antagligen på att få en motorsportbana i närheten.
AMF´s påstående att en Endurobana minskar buskörningen vill jag kolla upp med oberoende och praktiskt inriktad forskning innan jag ”köper” argumentet. Det kan mycket väl vara tvärtom. Jag tror just nu att det handlar om att det övergivna området tas om hand över huvud taget. Det är ett vakuum efter militären nu, men mark så här nära Stockholm är mycket attraktiv och det är ett politiskt beslut vad den skall användas till. Det är lätt att den aktör som är först och tar för sig skapar ett fullbordat faktum. Ett vakuum fylls alltid upp. De som vill agera för en tyst miljö får inte vara alltför senfärdiga eller initiativlösa heller.
Motorsport är en hobby – och därtill en dyr hobby som inte vem som helst har råd med. Som kommunens representant i den här frågan vill jag skydda naturen och de medborgares intresse som inte har ekonomiska resurser i första hand. När det finns allvarliga intressekonflikter – som jag tror det gör i den här frågan kommer jag att värdera en hobby ganska lågt. Bristvaran är mark nära storstaden. Stockholms tillväxt skärper intressekonflikterna kring markens användning. Det är enligt min uppfattning Miljönämndens uppgift att styra hela samhällsutvecklingen i en hållbar riktning också genom att våga ta tuffa beslut.
Nu lyssnar jag – skriv inlägg till bloggen – eller låt mig på annat sätt få ta del av era synpunkter. På nästa miljönämnd 28 september kommer ärendet upp igen i oförändrat skick. Då kommer ett beslut att fattas.

Annonser

2 tankar om “Motorbana på Almnäs?

 1. Länstidningen hade en stort uppslagen artikel om ärendet i onsdags (1/9), där Naturskyddsföreningens yttrande relateras på flera ställen. Som ett resultat av artikeln blev jag, i egenskap av remissansvarig på Naturskyddsföreningen, samma dag uppringd av Lars Miller, markägare för Jumstaberg detaljplaneområde.

  Han var synnerligen upprörd över att kommunen först tar fram en detaljplan för 51 villor och sedan, när den redan är på gång att realiseras (ett flertal villor är redan sålda och bebodda), ens överväger att godkänna en MC-motorbana precis intill!

  Problemet är förstås bullret. Lars M var f ö mycket upprörd över motorcykelföreningens påstående om att de närboende på Hummeldal godkänt planerna på en motorbana. Arrendatorn, som bedriver hästskötsel där, är nämligen helt emot det! Och de 51 villorna i Jumstaberg nämner klubben ö h t inte; och de boende där är inte alls tillfrågade. Och Lars Miller själv, i högsta grad en intressent, är inte heller nämnd.

  Sådana saker var också något som vi upptäckte när vi själva studerade området, och så uppmärksammade i vårt yttrande. Faktum är att vi, när vi inledde vår studie, inte ens visste att det fanns en villaby i Jumstaberg! Den är ju så färsk att den inte framgår av de kartor (inkl Lantmäteriets topografiska) som vi anlitade. Det var när vi skulle tala med den ev. boende på Jumstabergs gård och därför åkte in på vägen dit som vi ”upptäckte” byn! Innan dess var inte säkra på hur vi skulle ställa oss till förslaget. Vi säger faktiskt inte nej till allt. Och området, betr marken alltså, var ju redan delvis ”förstört”.

  Vi kunde givetvis inte göra en total utredning, inkl en koll av vilka som är berörda och så deras synpunkter; det har vi inte resurser till.

  Nog är det ganska konstigt att det ankommer på oss som ”råkat” ta oss an detta ärende att ”utreda” det (inkl att föra upp de närboendes syn på saken i ljuset). AMF är ju part i målet, varför givetvis Miljökontoret borde gjort en ”oberoende” utredning som komplement till AMFs egen anmälan; dvs det som var det enda, säger enda, skriftliga underlaget för oss som tog oss an ärendet! Därför var det förstås bra att Hans von Essen nu föreslog, och fick, Miljönämnden att bordlägga ärendet i syfte att skaffa sig bättre förståelse för konsekvenserna av ett ev. godkännande.

  Personligen tycker jag det är viktigt att vara lyhörd för föreningar/hobbies, men det är viss skillnad på att ta mark i anspråk för MC-åkning och att ta mark i anspråk för t ex skidspår, scoutverksamhet, ja till och med cykling, eftersom dessa ”bara” kräver ”marken i sig” men inte, som MC, genererar störningar långt därutöver.

  Lars Klasén, remissansvarig Naturskyddsföreningen i Södertälje

 2. Jag vet inte om något ytterligare hänt i detta ärende sedan jag skrev mitt förra inlägg. Här i alla fall ett inlägg från mig själv, dvs inte som representant för Naturskyddsföreningen.

  I samband med Naturskyddsföreningens granskning i augusti av AMFs anmälan talade jag med Anders Eriksson, Miljökontoret. Jag frågade då om man studerat andra ev. lämpliga områden för en motorbana. Det jag specifikt tänkte på är ett område som jag tyckte bättre uppfyllde det som AMF själva anger som lämpligast (dvs lokalisering i ett redan bullerstört område), nämligen området mellan Almnäs och E6-an, dvs väster Måsnarens västra del och en bit in på Nykvarns kommuns område (sök t ex på Hitta.se: ”norrbyvret södertälje”). Nej, det hade Anders inte tittat på. Det var ju inte min sak att diskutera alternativ, men jag kunde inte låta bli att fråga om det eftersom jag vet att man redan idag (bus?)kör MC där. Visst stör bullret där också men jag tippar i alla fall mindre än vad det kommer att göra på det föreslagna området; detta pga det ständiga bruset från motorvägen. Det är min erfarenhet från vad jag noterat under vintrarna i samband med skridsko- och skidturer på västra Måsnaren. Det ligger också mera avsides från bebyggelse, i alla fall vad jag vet.

  Observera att detta inte är ett förslag utan bara en undran; jag har inte granskat området. En invändning är förstås att det stör naturstigen runt Måsnaren och påverkar f ö hela västra Måsnaren. Men det går ju att förlägga banan helt inne på Nykvarns område – och då föreställer jag mig att höjderna vid Nyhagen/Norrbyvret kommer att dämpa bullret rätt rejält.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s